مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

English | Persian

گروه های پژوهشی

 

گروههای پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی :

 1. گروه بیماری های روانی همراه چاقی
 2. گروه مطالعات اپیدمیولوژیک (کارآزمایی های بالینی، متاآنالیز، گزارش موارد )، متدلوژیک و آماری در زمینه جراحیهای کم تهاجمی و چاقی
 3. گروه تغذیه و رژیم شناسی در بیماران با جراحی های کم تهاجمی، ویتامین ها و کمبودهای تغذیه ای
 4. گروه پزشکی ورزشی و طب فیزیکی
 5. گروه عوارض جراحی های کم تهاجمی، اقدامات حمایتی و مواد و وسایل موثرتر و کم عوارض تر و رویکردهای افزایش کیفیت نتایج جراحی های کم تهاجمی
 6. گروه جراحی های کم تهاجمیِ بیماریهای زنان
 7. گروه جراحی های کم تهاجمی احشاء شکمی
 8. گروه جراحی های کم تهاجمی قفسه سینه
 9. گروه جراحی های کم تهاجمی ارتوپدی
 10. گروه جراحی های کم تهاجمی اعصاب
 11. گروه انواع مطالعات در زمینه ی تکنیک ها و جراحی های کم تهاجمی
 12. گروه بیماریهای داخلی مرتبط با چاقی (بیماریهای گوارش و کبد، بیماریهای قلبی بیماریهای غددی و متابولیک و ...)
 13. گروه مطالعات جراحی های کم تهاجمی زیبایی در بیماران متعاقب جراحی چاقی
 14. گروه مطالعاتی مسایل فارماکولوژیک مرتبط با جراحی های کم تهاجمی و جراحی های چاقی
 15. گروه مطاللعاتی جراحی های کم تهاجمی و جراحیهای چاقی در گروههای خاص (دیابتی ها، کودکان، افراد مسن، ...)
 16. گروه مطالعات پیشگیری از چاقی
 17. گروه مرتبط با علوم پایه
   

ناریخ : 21 / 06 / 1394 , بازدید : 2413

ورود اعضاء

نام کاربری

رمز ورود