مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

English | Persian

فرم رضایت نامه آگاهانه

نمونه فرم رضايت نامه آگاهانه

پژوهشگران محترم، هنگام ارائه پروپوزال طرح خود به مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی، بایستی فرم رضایت نامه آگاهانه طرح خود، که در قسمت "ادامه مطلب" وجود دارد را تکمیل نموده و به همراه پروپوزال خود ارائه نمایند .

ناریخ : 08 / 04 / 1394 , بازدید : 10204

ورود اعضاء

نام کاربری

رمز ورود