مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

English | Persian

اعضای هیئت موسس

دکتر محمد وزیری<br>
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمد وزیری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

فوق تخصص جراحی توراکس

CONTACT INFORMATION

Name                             Mohammad Vaziri

Email                             dr_m_vaziri@yahoo.com

PERSONAL INFORMATION

Date of Birth                  June, 20, 1961

Place of Birth                 Tehran - Iran         

Sex                               Male

Optional Personal Information

Marital Status                Married

EMPLOYMENT HISTORY
 

Work History and Academic Positions                

    Employed as Assistant Professor of General Surgery in Hamadan University of Medical Sciences in 1993

    Elected as Chief of the Department of Surgery in 1997

    Thoracic Surgery Fellowship in Tehran University of Medical Sciences from 1998 to 2000

   Resuming academic position as Assistant Professor of Thoracic Surgery in Hamadan University of Medical Sciences in 2000

   Elected as Chief of the Department of Surgery in 2001

   Transferred to the Iran University of Medical Sciences as Assistant Professor of Thoracic Surgery in 2004

   Promotion of employment status to permanent official employee in 2007

   Promotion of Academic position to Associate Professor of Thoracic Surgery in 2008

   Elected as Chief of the Department of Surgery in 2008 (until 2011)

It is to be noted that Iran University of Medical Sciences has been merged to Tehran University of Medical Sciences in 2011

EDUCATION
 

High School                       Kharazmi High School    Tehran    1977

University                          Louisiana State University   USA    1978-1979

                                            Iran University of Medical Sciences    1982-1988                                            

Post-Doctoral Training       Board Certification in General Surgery        1993

                                            Board Certification in Thoracic Surgery        2000

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
 

Computer Skills                Enough skills for required academic tasks

                                           

 

PUBLICATIONS

        

Massive Spontaneous Hemothorax Associated With Von Recklinghausen’s Disease

Published in the “Annals of Thoracic Surgery”   October 2006

 

Primary Pulmonary Lymphoma With Cavitation in A 20-year-Old Male Patient

Published in the “Acta Medica Iranica”  Volume 42  Sep-Oct  2004

 

 

Pulmonary Metastases : Results of Surgical Resection in 60 Cases

Published in the  “Acta Medica Iranica”  March-April 2007

 

Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis Presenting as Simultaneous Bilateral             Spontaneous Pneumothorax in a non-smoker patient     published in the “Acta Medica Iranica”  May-June 2008 

                                                                                                                  

Reinforced Primary Repair in Delayed Thoracic Esophageal Perforation

Published  in the “Shiraz E- Medical Journal”  Vol 8, No 1 Jan 2007 

 

Mediastinal Masses: Review of 105 cases

Published in the Acta Medica Iranica      July-August  2009

 

Primary Mediastinal Myelolipoma

Published in the “Annals of Thoracic Surgery”  May 2008

 

Penrose Drain Migration after Laparoscopic Surgery: A Rare Case Report

   Published in the “Acta Medica Iranica”  Vol.47, No.2, March-April 2009

 

Incidental Adrenocortical  Oncocytoma

  Published in the BMJ Case Report  DOI : 10.1136/bcr.12.2008.1405

 

Asymptomatic Spontaneous Pneumoperitoneum

Published in the  “Shiraz E-Medical Journal” Vol.9, No.4, Oct 2008

 

A Very Unusual Case of Mediastinal Impalement Injury

Published in the  “Shiraz E-Medical Journal”  Vol 10 No1 Jan 2009

 

Late presentation of a right Bochdalek hernia with Intrathoracic 
Liver, Gallbladder, Intestines and Omentum with Right Lower Lobe Hypoplasia

        Published in  The Annals of Thoracic Surgery    Sep 2010

 

Laparoscopic Resection of a  Retroperitoneal Schwannoma

       Published in the Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques   Dec 2011

 

Thoracic Empyema : Review of 112 Cases

       Published in the Acta Medica Iranica  March 2012

 

A Comparison Between Two Different Prophylactic Doses of Unfractionated Heparin for Deep Venous Thrombosis Prevention in Laparoscopic Bariatric Surgery

        Published in the Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences   Spring 2012

 

Survival and Catheter Related Complications among Iranian end stage renal disease patients :Hasheminejad Center,2011 to 2012

          Published in the Journal of Minimally Invasive Surgical Sciences .2012;1(3)

Primary Mediastinal Leiomyosarcoma

       Published in the General Thoracic and Cardiovascular Surgery: Volume 60, Issue 8 (2012)

 

 

Comparison of Pre-operative Bilirubin level in Simple Appendicitis and Perforated Appendicitis

  Published in the MJIRI 2013, 27(3): 109-112

 

Evaluation of Procalcitonin as a Biomarker of Diagnosis, Severity and Postoperative complications in Adult Patients with Acute Appendicitis

       Published in the   Med J Islam Repub Iran 2014 (7 July). Vol. 28:50.

 

Solitary Fibrous Tumor of the Intrathoracic Goiter

          Published in the   Med J Islam Repub Iran 2014 (7 July). Vol. 28:51.

 

21-Omentoplasty in Deep Sternal Wound Infection

             Published in the Surgical Infections  Feb 2015

                                       

 

22-Assessment of Pulmonary Complications Following Transhiatal Esophagectomy in 122 Patients                                    12/2014

 

23- Giant Thymolipoma   Submitted to the General Thoracic and Cardiovascular Surgery

             manuscript number: GTCS-D-15-00063     Apr 14 2015

 

 

 

 

 

 

The following articles has been written in Persian and published in various Iranian medical journals:

Acute Acalculus Cholecystitis in children        1996

Vater Syndrome and its successful management       1998

Precocious puberty in a 4-year-old girl         1998

Pulmonary complications in Transhiatal Esophagectomy: review of 122 cases     2007

 

 

Research Protocols

 

Prospective Evaluation of Percutaneous Tracheostomy by Guide Wire Dilating Forceps( GWDF) method in Surgical Intensive Care Patients of Hazrat Rasool hospital

Evaluation of Procalcitonin as a Biomarker of Diagnosis, Severity and Postoperative complications in Adult Patients with Acute Appendicitis

Clinical evaluation of a new synthetic, absorbable  sealant to prevent bleeding and air leak in general surgery and thoracic  operations

 

 

BOOKS

           “Thoracic Surgery Miscellany” predominantly  used by general surgery residents.

                         Compiled in Persian        2002

 

 

PROFESSIONAL MEMBERSHIPS

 

New York Academy of Sciences membership since 1992       

       Member of the  “European Society of  Thoracic Surgeons”    Since 2008

       Member of the “Iranian Association of Surgeons” since 1993

 

 

 

CONFERENCES  PRESENTATIONS

 

 

  1- Esophageal Stripping         27th annual congress of the Iranian Association of Surgeons   2003

    2- Tracheal injury in transhiatal esophagectomy      28th  annual congress of the Iranian Association of Surgeons      2004    

3-Pulmonary Metastasectomy: Review of 60 cases       29th annual congress of the Iranian Association of Surgeons     2005

Mediastinal Masses: Review of 105 cases   &

Reinforced primary repair in delayed thoracic esophageal perforation

           30th annual congress of the Iranian Association of Surgeons      2006  

5-Primary chest wall tumors: Review of 36 cases           31st annual congress of the Iranian Association of Surgeons         2007

6-Laparoscopic Heller Myotomy        32nd  annual congress of the Iranian Association of Surgeons     2008    

7- Thoracoscopic Thymectomy           33rd annual congress of the Iranian Association of Surgeons       2009

Evidence Based Medicine            2nd  annual congress of Iranian Coloproctology Society   2008  

9-Thoracic Empyema : Review of 112 Cases     34th annual congress of Iranian Association of Surgeons      2010

VATS :      10th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress     2010

11-Emergency Thoracotomy in Thoracic Trauma        35th annual congress of Iranian Association of Surgeons      2011

Evaluation of  Percutaneous Dilatational Tracheostomy Outcomes in Surgical ICU Patients

       36th annual congress of Iranian Association of Surgeons       2012   

13-Comparison of Pre-operative Bilirubin level in Simple Appendicitis and Perforated Appendicitis

       3rd International congress of Endoscopic & Minimally Invasive Surgery    2012

14-Omentoplasty in Deep Sternal Wound Infection

         38th annual congress of Iranian Association of Surgeons         2014  

                                                                                                                            

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL CONFERENCES

 

 

  16th European Conference on General Thoracic Surgery  

                     8-11 June 2008     Bologna / Italy

   17th European Conference on General Thoracic Surgery  

                     31 May-3 June  2009    Krakow / Poland

   18th European Conference on General Thoracic Surgery  

                     30 May – 2 June  2010  Valladolid / Spain

10th Mediterranean & Middle Eastern Endoscopic Surgery Congress      Tehran   2010

  

20th  European Conference on General Thoracic Surgery  

                     10-13  June  2012    Essen/Germany

   

22nd  European Conference on General Thoracic Surgery  

                     15-18  June  2014   Copenhagen/Denmark   

 

 

Citations

 

Article: Massive spontaneous hemothorax associated with Von Recklinghausen's disease.

Cited in 7 publications:

Ayodeji Salman Yusuf, Ashok Pillai, Sajesh K Menon, Dilip Panikar

Martin Janik, Lubomir Straka, Jozef Krajcovic, Petr Hejna, Julian Hamzik, Frantisek Novomesky

Swaroopa Pulivarthi, Byron Simmons, John Shearen, Murali Krishna Gurram

Mohammad Vaziri, Abdolreza Pazooki, Leila Zahedi-Shoolami

Niroshan Sivathasan, Gonzalo Ansede, Kaushik H. Chakrabarty

WILMO C. OREJOLA, ELIE M. ELMANN, GREGORY T. SIMONIAN

In Seon Kim, Jin Hwa Lee, Kwan Chang Kim, Yoo Ri Kim, Jin Kyeong Park, So Yeon Lim, Yon Ju Ryu, Eun Mi Chun, Jung Hyun Chang, Yoo Kyung Kim, Sung Shin Shim, Sun Hee Sung

 

Article: Primary mediastinal leiomyosarcoma.

Cited in 4 publications:

Takashi Iwata, Takuya Miura, Kazushige Inoue, Shoji Hanada, Hidetoshi Inoue, Yuji Miyamoto

Atilla Eroğlu, Can Kürkçüoğlu, Nurettin Karaoğlanoğlu, Nesrin Gürsan

Sumit Yadav, Dinesh Sadashivan, lan Stuart Gilfillan

          Primary leiomyosarcoma of the anterior mediastinum.

                 Chen-Yi Liao, Shang-Tao Chien, Shu-Fang Huan

 

 

Article: Management of thoracic empyema: review of 112 cases.

Cited in 1 publication:

Masatsugu Ohuchi, Shuhei Inoue, Yoshitomo Ozaki, Takuya Fujita, Tomoyuki Igarashi, Keiko Ueda, Jun Hanaoka

 

 

 

Article: Primary mediastinal myelolipoma.

Cited in 11 publications:

Cheng Shen, Zhaojie Han, Guowei Che

Yan Xiong, Yong Wang, Yidan Lin

Qingqing Xu, Xindao Yin, Wenbin Huang, Jun Sun, Xinying Wu, Lingquan Lu

Smiley Annie George, Marie Therese Manipadam, Regi Thomas

Dariusz Sagan, Małgorzata Zdunek, Elzbieta Korobowicz

R. Wyttenbach, G. Fankhauser, L. Mazzucchelli, P. Probst

Masatoshi Nakagawa, Tadasu Kohno, Mingyon Mun, Tomoharu Yoshiya

Parijat S Joy, Creticus P Marak, Nadia S Nashed, Achuta K Guddati

Alexandria Conley, Elizabeth Klein, E Edhayan, Richard Berri

Arsany Hakim, Christoph Rozeik

Marcello Migliore, Damiano Calvo, Alessandra Criscione, Rosario Caltabiano, Nunzio Platania, Giuseppe Barbagallo, Vincenzo Albanese

 

 

Article: Laparoscopic resection of a retroperitoneal schwannoma.

Cited in 2 publications:

Tetsuo Nozaki, Tomonori Kato, Akihiro Morii, Hideki Fuse

Vivek Bindal, Parveen Bhatia, Sudhir Kalhan, Mukund Khetan, Suviraj John, Asfar Ali, Rahul Singh, Alok Rath, Sushant Wadhera, Nikunj Bansal

 

Article: Late presentation of a right Bochdalek hernia with intrathoracic liver, gallbladder, intestines and omentum with right lower lobe hypoplasia.

Cited in 1 publication:

Laura L Tahiri, Afrim Tahiri, Rifat Bajrami, Shpresa Hasimja, Antigon

 

Article: Pulmonary langerhans cell histiocytosis presenting as simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax in a non-smoker …
Cited in 1 publication:

Shahina Bano, Vikas Chaudhary, Mahender Kaur Narula, Rama Anand, Bhuvaneswari Venkatesan, Shramana Mandal, Kaushik Majumdar

 

Article: Incidental adrenocortical oncocytoma.
Cited in 1 publication:

Luigi Mearini, Rachele Del Sordo, Elisabetta Costantini, Elisabetta

 

Mediastinal Masses: Review of 105 Cases
Cited in 1 publication:

Jitendra G Nasit, Maulin Patel, Biren Parikh, Manoj Shah, Kajal Dav

 

 

 
Assessment of Pulmonary Complications Following Transhiatal Esophagectomy in 122 Patients
Cited in 1 publication:

Amir Yarhusseini, loghman sharifzadeh, Ali Delpisheh, Yousef Veisani, Fatemeh Sayehmiri, Kourosh Sayehmiri

 

 

ناریخ : 11 / 04 / 1394 , بازدید : 3088

ورود اعضاء

نام کاربری

رمز ورود